ἀναρύῃ

ἀναρύῃ
ἀνά-ἀρύω
draw
pres subj mp 2nd sg
ἀνά-ἀρύω
draw
pres ind mp 2nd sg
ἀνά-ἀρύω
draw
pres subj act 3rd sg
ἀναρύ̱ῃ , ἀνά-ῥύομαι
se-sru-
aor subj mp 2nd sg (epic)
ἀναρύ̱ῃ , ἀνά-ῥύομαι
se-sru-
pres subj mp 2nd sg
ἀναρύ̱ῃ , ἀνά-ῥύομαι
se-sru-
pres ind mp 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”